Već od 2. polugodišta školske godine,  organiziramo pripreme za obvezne i izborne predmete na državnoj maturi.

Pripreme se izvode u malim skupinama (5-10 učenika) kako bi se profesori svakome mogli individualno posvetiti.

Pripreme se organiziraju u sljedećem terminu:

subotama (9-14h) – nastava je svake subote ujutro u 2. polugodištu sve do mature

Predavači (Nova Gradiška):

– matematika:  Ivana Laštro, prof.

– hrvatski jezik: Silvija Pečnjak, prof.

– engleski jezik: Veronika Višić, prof.

– kemija/biologija: Josip Sokić, prof.

– fizika: Bojan Bokan, prof.

Pripreme za maturu – možete izabrati:

 • matematika – viša razina (40 sati): 1100 kuna
 • matematika – niža razina (30 sati): 850 kuna
 • hrvatski jezik – viša razina (40 sati): 1100 kuna
 • hrvatski jezik – niža razina (30 sati): 850 kuna
 • engleski jezik – viša razina (40 sati): 1100 kuna
 • engleski jezik – niža razina (30 sati): 850 kuna
 • biologija (30 sati): 850 kuna
 • kemija (30 sati): 850 kuna
 • fizika (30 sati): 850 kuna

Napomene:

 • svaki polaznik formira svoj paket prema interesu, što znači da može odabrati samo jedan, dva, tri ili četiri željena predmeta na određenoj razini
 • za dva izabrana predmeta odobravamo popust od 10 %
 • za tri izabrana predmeta odobravamo popust od 15 %
 • za četiri izabrana predmeta odobravamo popust od 20 %
 • svi odabrani paketi priprema plativi su u maksimalno četiri mjesečne rate
 • vrijeme održavanja: subotom od kraja siječnja do kraja svibnja (termini po dogovoru s polaznicima)

Moguće je kombinirati:

– sve predmete i razine prema potrebama i željama

*Moguće je plaćanje u mjesečnim ratama.

**U cijenu tečaja uključeni su  radni materijali.