Pomoć u učenju je kontinuirani oblik rada s Vašim djetetom kojem ćemo osigurati pomoć u pisanju domaćih zadaća, učenju za testove, rješavanju različitih tipova školskih zadataka iz svih predmeta. Ovakav oblik rada organizira se za učenike od 1. do 6. Razreda bez obzira na predmet iz kojeg je Vašem djetetu pomoć potrebna.

Dinamika nastave: 1 x 2 sata tjedno