Viša i niža razina

Nastave matematike na pripremama na maturi sastoji se od:

Viša i niža razina

Nastava za višu (A) razinu:

brojevi i algebra, funkcije, jednadžbe i nejednadžbe, geometrija, trigonometrija trokuta, analitička geometrija, modeliranje. 

Nastava za osnovnu (B) razinu nešto je manjeg obima, s obzirom da su i zahtjevi na maturi manji, a učenike vodimo ciljano kroz potrebne sadržaje bez opterećivanja nevažnim detaljima. Sadrži pet poglavlja: brojevi i algebra, funkcije, jednadžbe i nejednadžbe, geometrija i modeliranje.

Na nastavi ćemo se koristiti najnovijim dostupnim ispitnim materijalima te priručnicima s ispitnim pitanjima prijašnjih godina.

Viša razina: 40 sati – 1100 kn 

Niža razina: 30 sati – 850 kn

Cijena uključuje:• 40 / 30 sati nastave
• ulazno testiranje znanja
• korištenje naše baze zadataka
• konzultacije neposredno prije ispita
• besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
• pisanje probnih ispita