Pripremama iz kemije provjerava se  i upotpunjuje ostvarena razina usvojenosti znanja i vještina pristupnika u sljedećim područjima: 

  1. Tvari

1.1 Vrste tvari

1.2. Građa tvari

1.3.Svojstva tvari

  1. Kemijske promjene

2.1.Stehiometrija kemijskh reakcija

2.2.Kemijska reaktivnost elementarnih tvari i spojeva prema položaju elemenata u periodnom sustavu

2.3.Kemijska reaktivnost organskih spojeva

  1. Energije

3.1.Energija sustava

3.2.Izmjena energije

3.3.Elektrokemija

  1. Brzina kemijskih reakcija

4.1.Promjena sastava reakcijske smjese s vremenom

4.2.Čimbenici koji utječu na brzinu kemijske reakcije

  1. Ravnoteža kemijskih reakcija

5.1.Sastav ravnotežne smjese

5.2.Čimbenici koji utječu na kemijsku ravnotežu

5.3.Kiseline i lužine

  1. Prikupljanje podataka,obrada i prikazivanje rezultata

6.1.Fizikalne veličine i mjerne jedinice

6.2.Metode i tehnike rada

6.3.Iskazivanje rezultata

6.4.Grafički prikazi

Navedena područja obuhvaćaju cjelokupno gradivo kemije u srednjim školama sa svim ishodima koji su navedeni u ispitnom katalogu za državnu maturu 2020./2021.

30 sati – 850 kn

Cijena uključuje:

• 30 sati nastave
• ulazno testiranje znanja
• korištenje naše baze zadataka
• konzultacije neposredno prije ispita
• besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
• pisanje probnih ispita