Profesorica matematike na pripremama za maturu. Mlada, kreativna, ambiciozna, zabavna i stručna u svom predmetu.

Similar Posts