Kako državna matura služi za provjeravanje spremnosti učenika za nastavak obrazovanja ili njihove kvalificiranosti za ulazak na tržište rada, odlučeno je da se na državnoj maturi ispituju samo osnovna znanja i vještine, koje su trebali usvojiti i razviti svi učenici, neovisno o vrsti gimnazije i inačici programa. Zbog toga će i naš program učenja biti jednak za sve učenike.

Nastava fizike na pripremama na maturi sastoji se od ponavljanja najvažnijih pojmova i zadataka iz 4 razreda gimnazije prema sljedećim poglavljima:

Mehanika: pravocrtno gibanje, kružno gibanje, koncept sile i Newtonovi zakoni, impuls sile, količina gibanja, zakon očuvanja količine gibanja, akcelerirani sustavi, koncept energije i očuvanje energije, dvodimenzionalno gibanje (složena gibanja), opći zakon gravitacije, mehanika fluida,

Termodinamika: osnove molekularno – kinetičke teorije, termodinamički zakoni, 

Elektromagnetizam: elektrostatika, strujni krugovi istosmjerne struje, magnetske i elektromagnetske pojave,

Titranje, valovi, optika: titranje, valno gibanje i valna priroda svjetlosti i zvuka, geometrijska optika, valna optika ,

Moderna fizika: specijalna teorija relativnosti, osnovne ideje kvantne fizike, nuklearna fizika.

Na nastavi ćemo se koristiti najnovijim dostupnim ispitnim materijalima te priručnicima s ispitnim pitanjima prijašnjih godina.

30 sati – 850 kn

Cijena uključuje:• 30 sati nastave
• ulazno testiranje znanja
• korištenje naše baze zadataka
• konzultacije neposredno prije ispita
• besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
• pisanje probnih ispita