Viša i niža razina

Na državnoj se maturi iz engleskog jezika ne testiraju činjenična znanja, već se ispitom provjerava sveukupno poznavanje engleskog jezika. Uz ponavljanje gramatike i vokabulara, kroz rješavanje konkretnih zadataka s mature uvježbavaju se sve tri vještine koje se provjeravaju na državnoj maturi – čitanje, slušanje i pisanje

Polaznici uvježbavaju pisanje raspravljačkih eseja i kratkih sastavaka uz smjernice, povratne informacije i dodatna pojašnjenja. 

RAZLIKA IZMEĐU RAZINA. 

Engleski na A razini usklađen je s nastavnim planom za gimnazije, a na B razini s planom i programom četverogodišnje strukovne škole s najmanjom satnicom engleskog. 

Ispit pisanja na A razini sastoji se od raspravljačkog eseja (200-250 riječi), a na B razini od kratkog sastavka (50-70 riječi). Na A razini pristupnik mora argumentirano obraditi zadanu temu, a na B razini je zadatak napisati odgovor na poruku koja sadrži tri pitanja. Dok se na osnovnoj razini testira poznavanje kratkih i jednostavnih tekstova i poruka, za uspješno polaganje više razine je potrebno dobro poznavati i razumjeti kompleksne jezične strukture.

Viša razina: 40 sati – 1100 kn 

Niža razina: 30 sati – 850 kn

Cijena uključuje:

• 40 / 30 sati nastave
• ulazno testiranje znanja
• korištenje naše baze zadataka
• konzultacije neposredno prije ispita
• besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
• pisanje probnih ispita