TEČAJEVI ENGLESKI JEZIK / NJEMAČKI JEZIK / TALIJANSKI JEZIK 

ŠPANJOLSKI JEZIK / RUSKI JEZIK / FRANCUSKI JEZIK***/ HRVATSKI JEZIK ZA STRANCE

Učenici / predškolci  – 175 kn / mjesečno tijekom šk. god., 2 sata tjedno.

Odrasli (70) sati – 1800 kn

Konverzacijski tečajevi:  35 sati – 1300 kn

*Moguće je plaćanje u mjesečnim ratama.

**U cijenu tečaja nije uključena cijena udžbenika

*** Trenutno u ponudi samo za poslovnicu u Kutini

 INDIVIDUALNI  TEČAJEVI

1 sat – 120 kn

35 sati – 4000 kn

70 sati – 7700 kn

*U slučaju većeg broja potrebnih sati, cijenu je moguće korigirati.

 

Polaganje ispita znanja stranog jezika

Jezici: engleski, njemački, talijanski.*

Stupnjevi: A1 / A2 /B1 /B2 /C1  – 500 KN

 *za španjoski, ruski i francuski ispite organiziramo samo po prethodnoj narudžbi i dogovoru te zadržavamo pravo formiranja cijene polaganja ovisno o stupnju i težini provedbe ispita.

Izdavanje uvjerenja na stranom jeziku –

Uvjerenje na njemačkom, engleskom, talijanskom, španjolskom, ruskom, francuskom –  50 kn

IZRADA MOLBI I ŽIVOTOPISA

CV (životopis) na hrvatskom jeziku – 150 kn
Prijevod CV-a (životopisa) na strani jezik – 150 kn

MOLBA na hrvatskom jeziku – 50 kn

Prijevod MOLBE na strani jezik – 100 kn

BEWERBUNG (kompletna prijava za posao za njemačko tržište) – 300 kn

PRIJEVOD  

HRVATSKI – ENGLESKI / ENGLESKI – HRVATSKI –  150 kn po kartici*

HRVATSKI – NJEMAČKI / NJEMAČKI –  HRVATSKI –  150 kn po kartici*

*(kartica1500 znakova s razmacima)

Cijena se u slučaju hitnosti, vrlo stručnog vokabulara ili grafičke složenosti može i povisiti.

LEKTORIRANJE

Hrvatski jezik – 30 kn po kartici

Engleski jezik – 40 kn po kartici

Njemački jezik – 40 kn po kartici

*U slučaju većeg broja kartica cijena se može proporcionalno smanjiti čak i do 18 kn/kartica
S druge strane, cijena se u slučaju hitnosti i vrlo niske kvalitete primljenog teksta može i povisiti.

PRIPREME ZA MATURU

– matematika – viša razina (40 sati): 1100 kuna

– matematika – niža razina (30 sati): 850 kuna

– hrvatski jezik – viša razina (40 sati): 1100 kuna

– hrvatski jezik – niža razina (30 sati): 850 kuna

– engleski jezik – viša razina (40 sati): 1100 kuna

– engleski jezik – niža razina (30 sati): 850 kuna

– biologija (30 sati): 850 kuna

– kemija (30 sati): 850 kuna

– fizika (30 sati): 850 kuna

  • za dva izabrana predmeta odobravamo popust od 10 %
  • za tri izabrana predmeta odobravamo popust od 15 %
  • za četiri izabrana predmeta odobravamo popust od 20 %

*Moguće je plaćanje u mjesečnim ratama.

**U cijenu tečaja uključeni su  radni materijali.

PROJEKTI

PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA POZIVE NA NATJEČAJE – cijena se formira za svaku prijavu posebno