Pripremama iz biologije provjerava se  i upotpunjuje ostvarena razina usvojenosti znanja i vještina pristupnika u sljedećim područjima: 

  1. Organiziranost živoga svijeta

1.1 Odnosi veličina u živome svijetu

1.2. Porast složenosti i razvoj novih svojstava na višim organizacijskim razinama

1.3.Srodnosti i raznolikosti 

  1. Razmnožavanje i razvoj organizama

2.1.Razmnožavanje i nasljeđivanje

2.2.Životni ciklusi

2.3.Rast i razvitak

2.4.Postanak i razvoj života na Zemlji

  1. Tvari i energija u životnim procesima

3.1.Procesi izmjene tvari i pretvorbe energije na razini stanice

3.2.Procesi izmjene tvari i pretvorbe energije na razini organizma

3.3.Procesi izmjene tvari i pretvorbe energije na razini ekosustava

  1. Ravnoteža i međuovisnosti u živome svijetu

4.1.Održavanje ravnoteže u organizmu

4.2.Održavanje ravnoteže u prirodi

4.3.Međuovisnost živoga svijeta i okoliša

  1. Biološka pismenost

5.1.Znanstvena misao

5.2.Znanstvena metodologija

Navedena područja obuhvaćaju cjelokupno gradivo biologije u srednjim školama sa svim ishodima koji su navedeni u ispitnom katalogu za državnu maturu 2020./2021.

30 sati – 850 kn

Cijena uključuje:

• 30 sati nastave
• ulazno testiranje znanja
• korištenje naše baze zadataka
• konzultacije neposredno prije ispita
• besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
• pisanje probnih ispita