Fizika

Kako državna matura služi za provjeravanje spremnosti učenika za nastavak obrazovanja ili njihove kvalificiranosti za ulazak na tržište rada, odlučeno je da se na državnoj maturi ispituju samo osnovna znanja i vještine, koje su trebali usvojiti i razviti svi učenici, neovisno o vrsti gimnazije i inačici programa. Zbog toga će i naš program učenja biti jednak za sve učenike.

Nastava fizike na pripremama na maturi sastoji se od ponavljanja najvažnijih pojmova i zadataka iz 4 razreda gimnazije prema sljedećim poglavljima:

Mehanika: pravocrtno gibanje, kružno gibanje, koncept sile i Newtonovi zakoni, impuls sile, količina gibanja, zakon očuvanja količine gibanja, akcelerirani sustavi, koncept energije i očuvanje energije, dvodimenzionalno gibanje (složena gibanja), opći zakon gravitacije, mehanika fluida,

Termodinamika: osnove molekularno – kinetičke teorije, termodinamički zakoni, 

Elektromagnetizam: elektrostatika, strujni krugovi istosmjerne struje, magnetske i elektromagnetske pojave,

Titranje, valovi, optika: titranje, valno gibanje i valna priroda svjetlosti i zvuka, geometrijska optika, valna optika ,

Moderna fizika: specijalna teorija relativnosti, osnovne ideje kvantne fizike, nuklearna fizika.

Na nastavi ćemo se koristiti najnovijim dostupnim ispitnim materijalima te priručnicima s ispitnim pitanjima prijašnjih godina.

30 sati – 850 kn

Cijena uključuje:• 30 sati nastave
• ulazno testiranje znanja
• korištenje naše baze zadataka
• konzultacije neposredno prije ispita
• besplatno savjetovanje o maturi i upisima na fakultet
• pisanje probnih ispita